OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
 NAUKOWO SZKOLENIOWA
„POSTĘPY W IMMUNOHEMATOLOGII”
 Warszawa, 24 - 25 listopada 2016

Strona Główna


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowo szkoleniowej

„Postępy w immunohematologii”

organizowanej w Warszawie
w dniach 24 i 25 listopada 2016 r.
Obrady będą się odbywały w gmachu hotelu Gromada Okęcie w Warszawie, przy ulicy 17 Stycznia 32.


Konferencja, podobnie jak dwie poprzednie w roku 2012 i 2014,  poświęcona będzie aktualnym zagadnieniom immunologii krwinek czerwonych płytek i leukocytów. Dotyczyć będzie  zagadnień teoretycznych i praktycznych i mamy nadzieję, że będzie dla słuchaczy nie tylko okazją do   poszerzenia wiedzy lecz także pozwoli na wymianę doświadczeń,  nawiązanie kontaktów zawodowych,  i współpracy. W części obejmującej zagadnienia teoretyczne  przedyskutujemy aktualny stan wiedzy o mechanizmach regulujących tworzenie przeciwciał i o nowych technologiach opartych na analizie DNA, które używane są do badań w immunohematologii.

Wykłady  z dziedziny immunologii krwinki czerwonej  postawią istotne z punktu widzenia praktyki klinicznej pytania, jak np.   o odstępstwa od reguły  Landsteinera w badaniach grup krwi, o  wpływ leków na wynik badań immunohematologicznych. Pracownicy Zakładu Immunologii hematologicznej i Transfuzjologicznej podzielą  się też wiedzą i doświadczeniem  w dobieraniu  składników krwi do przetoczenia u chorych po przeszczepianiu komórek krwiotwórczych,  w diagnozowaniu  niedokrwistości autoimmunologicznej,   a także  w przypadkach konieczności    dokonywania przetoczeń u chorych z masywnym krwawieniem i  z przeciwciałami do krwinek czerwonych. Naszym gościem będzie dr Erwin Scharberg, Kierownik Działu Immunohematologii Instytutu Medycyny Transfuzjologicznej i Immunohematologii Czerwonego Krzyża regionu  Baden/Wittenberg/Hessen,  lekarz i naukowiec zajmujący się badaniami  z zakresu immunologii krwinki czerwonej.

W czasie  konferencji poruszymy  też zagadnienia związane z immunologia leukocytów i płytek – wykłady dotyczyć będą TRALI oraz alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków (AIMPN), o której mówić będziemy w aspekcie diagnostycznym i klinicznym.  Wykładowcami w tej sesji będą nie tylko pracownicy Zakladu Immunologii lecz także dr Marzena Dębska – specjalista ginekologii i położnictwa z Kliniki Położnictwa i Ginekologii szpitala CMKP  w Warszawie, a także dr Jasper Dahl  -  lekarz, naukowiec zajmujący się zagadnieniami udziału przeciwciał anty-HLA w patogenezie  AIMPN.

Ważnym punktem konferencji będzie  omówienie postępów w  biegłości wykonywania badań  przedtransfuzyjnych, ocenie i formułowaniu  ich wyników  w czasie prowadzenia programu KPZOJLiT.


Do udziału zapraszamy diagnostów laboratoryjnych, lekarzy, biotechnologów, biologów  i wszystkich interesujących się  immmunohematologią. 

Będzie ciekawie i intensywnie,  o czym zapewnia zachęcając do przyjazdu do Warszawy,

 


Prof. Dr hab. med. Ewa Brojer                               
Przewodnicząca Sekcji Transfuzjologicznej       
Polskiego Towarzystwa Hematologów                
I Transfuzjologów